Ochrona prywatności Użytkowników jest dla AGRO RETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.retrade.com.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. AGRO RETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.retrade.com.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.retrade.com.pl jest AGRO RETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wągrowiecka 4a, 62-110 Damasławek, NIP 7661993792, (dalej jako „Administrator”).

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu www.retrade.com.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 2. PLIKI COOKIES
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.
   Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.
 3. Zmiany Polityki prywatności

  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności. 
 4. Informacje kontaktowe

  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: AGRO RETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wągrowiecka 4a, 62-110 Damasławek, NIP 7661993792, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: szkudlarek@retrade.com.pl.

  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: ul. Wągrowiecka 4a, 62-110 Damasławek.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Dariusz Szkudlarek, szkudlarek@retrade.com.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 05.02.2024.